Trådløft

Prisen på en trådløft vil variere ut i fra hvor mange tråder som skal brukes. Antallet er det du som bestemmer, men vi vil naturlig nok komme med en anbefaling basert på vår erfaring og ekspertise.

Micropigmentation SMP